MONTAŻE I DEMONTAŻE

Wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe i aluminiowe, rynny oraz rury spustowe, piony wentylacyjne, instalacje odgromowe, zabezpieczenia przeciw ptakom, uniemożliwiające gniazdowanie (na parapetach, krawędziach, gzymsach, balkonach, rzeźbach i innych wystających elementach), anteny, nadajniki, oświetlenie przeszkodowe, obróbki blacharskie.