Standardy BHP

Wszelkie prace wykonywane są zgodnie z przepisami krajowymi i w standardzie międzynarodowych systemów takich jak IRAT-a, SPRAT,. itp.

W naszej pracy stosujemy następujące etapy pracy:

 • Ocena ryzyka dla danego zadania
 • Jeżeli zadanie jest skomplikowane zostaje przeprowadzona analiza przypadku i możliwość rozwiązań
 • Przeprowadzona jest analiza procedury ratowniczej
 • Zachowany stały kontakt wzrokowo-głosowy pomiędzy pracownikami. (kontakt za pomocą łączności radiowej lub GSM)

W celu podwyższania jakości pracy i standardów bezpieczeństwa stosujemy się do poniższych zasad:

 • Stosowanie sprzętu najwyższej jakości
 • Okresowe przeglądy sprzętu
 • Unifikacja form pracy i stosowanego sprzętu
 • Stosowanie najlepszej dostępnej techniki do wykonania zadania
 • Powtarzalność zadań
 • Odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, znający zasady pierwszej pomocy
 • Sprzęt ratowniczy łatwo dostępny w razie potrzeby
 • Wcześniejsze przygotowanie miejsca pracy i planowanie czynności, znajomość metod ratowniczych i ewentualne próby praktyczne

Prace wykonywane przez naszych pracowników są prowadzone w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288) należy wykonywać prace na wysokości w minimum dwie osoby.

Jesteśmy firmą stawiającą na bezpieczeństwo wykonywanych prac.
Jak już wspominaliśmy w pracy stosujemy wyłącznie środki ochrony indywidualnej (SOI) przed upadkiem z wysokości spełniające normy EN, takie jak:

 • EN 355 – Absorbery energii
 • EN 566 – Pętle z taśmy
 • EN 353-2 – Przyrządy autoasekuracyjne na linie
 • EN 1496 – Ratunkowe urządzenie podnosząco-opuszczające
 • EN 1497 – Sprzęt ratowniczy (szelki ratownicze
 • EN 567 – Przyrządy zaciskowe
 • EN 397 – Przemysłowe kaski ochronne
 • EN 362 – Łączniki
 • EN 892 – Liny dynamiczne
 • EN 1891 – Liny z rdzeniem i oplotem, o małej rozciągliwości (półstatyczne)
 • EN 341 – Przyrządy zjazdowe
 • EN 795 – Punkty stanowiskowe
 • EN 361 – Uprzęże zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
 • EN 813 – Uprzęże biodrowe
 • EN 12278 – Bloczki
 • EN 358 – Urządzenia stabilizujące przy pracy
 • EN 12841 – Systemy dostępu po linie
 • EN 363 – Systemy powstrzymywania spadania
 • EN 354 – Linki bezpieczeństwa